Image Alt

Projekti

  /  Projekti

1st set of Q&A

Nosilac projekta:

Ukupna vrijednost projekta:

Vrsta projekta:

Jačanje kapaciteta sistema socijalne i dječije zaštite u Crnoj Gori

Nosilac projekta: Archidata s.r.l. iz Italije u konzorcijumu sa Gruppo Cooperativo CGM iz Italije

Ukupna vrijednost projekta: 392.287,50 €

Vrsta projekta: Ugovor o uslugama

Program podrške za samozapošljavanje

Nosilac projekta: Zavod za zapošljavanje Crne Gore

Ukupna vrijednost projekta: 3.500,000 €

Vrsta projekta: Direktni grant ugovor

Unapređenje obrazovnih programa i usluga u skladu sa potrebama marginalizovanih grupa

Nosilac projekta: IBF International Consulting SA (Belgija) u konzorcijumu sa EuroPartner Consulting Int. DOOEL (Sjeverna Makedonija)

Ukupna vrijednost projekta: 384.264,71€

Vrsta projekta: Ugovor o uslugama

Razvoj obrazovnih i stručnih kvalifikacija u skladu sa potrebama tržišta rada

Nosilac projekta: Particip GmbH iz Njemačke

Ukupna vrijednost projekta: 411.200,00 €

Vrsta projekta: Ugovor o uslugama

Stariji projekti